وبلاگ مربوط به دانش آموزان اول -دوم وششم دبستان

ü يك بارمتن رابراي دانش آموز بخوانيد. يك بارهم خود او بخواند. سپس براي او ازهمان متن املابگوييد.

ü كلماتي راكه درنوشتن آن هامشكل دارد برايش صداكشي كنيد ياخودش صداكشي كند، بعد بنويسد.

ü مي توانيدكلمات جديد هر درس را روي كارت هاي مقوائي يا كاغذي به ابعاد 7*10 سانتي متر برايش بنويسيد ،سپس ابتدا كارت رابه اونشان دهيد تا بخواند بعدكارت را برگردانيد و از او بخواهيد تا بنويسد.

ü باتركيب حروف صامت ومصوت ،كلمه سازي كرده وسپس با همان كلمه جمله بنويسد.( مصوت ها شامل : آ ا- اَ َ - او و - اُ ُ - اِ ِ - اي ) وصامت ها بقيه ي حروف الفبا هستند.

ü مثال براي تمرين بالا: بَ : بَرادَ ر : اَمين با ساسان بَرادَر اَست.

ü روي كارت شكل كلماتي راكه درنوشتن آنها مشكل دارد رابكشيد و دانش آموز را راهنمايي كنيد تا پشت كارت نام شكل را بنويسد. درصورتي كه نتوانست ازروش هاي بالا كمك بگيريد.

ü همكاران واولياء گرامي دقت داشته باشيد كه هميشه نوشتن خوب نتيجه ي خواندن خوب است ،پس براي نوشتن املا دانش آموزبايد حتماً متن راخوانده باشد .

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ساعت   توسط زهرا عبداللهی  |